Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Vilma Leminen

Teacher Education Programme in Visual Arts


Forest, 2019


Papermaking, 2019


Forest drawing, 2019


Papermaking, 2019

More Than Paper

The starting point of my degree project is to explore the material origins, traits,
production and recycling of paper. How can we understand and interact with the
materiality and transformation of paper in the context of visual art education?

For further information about the project visit papertreespeople on Instagram.

Mer än papper

Utgångspunkten för mitt examensarbete är att utforska papprets materiella
ursprung, egenskaper, tillverkning och återvinning. Hur kan vi förstå och interagera
med papprets materialitet och föränderlighet i bildundervisningen?

För ytterligare information om arbetet besök papertreespeople på Instagram.


Teacher Education Programme in Visual Arts