Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Daniel Dovsten

Teacher Education Programme in Visual Arts

Sweden, b. 1990
+46735400532
Manners in Drawing

How we create shows how we understand. A drawing tells us something more than the motif. How somebody draws communicates what that person thinks is important, how that person want to be perceived, and maybe most importantly how that person understands the world. My degree project explores how different people develop different manners in drawing and their thoughts on their development.

Teckningsmanér

Hur vi gör visar hur vi förstår. En teckning berättar något utöver motivets budskap. Hur någon tecknar kommunicerar vad hen anser är viktigt, hur hen vill uppfattas, och kanske viktigast hur hen förstår världen. Olika sätt att representera är olika sätt att förstå. Mitt examensarbete undersöker hur olika tecknare utvecklar olika manér och hur de tänker kring sin utveckling.


Teacher Education Programme in Visual Arts