Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Gabriella Kjellqvist

Teacher Education Programme in Visual Arts

Sweden, b. 1994
0704381209

The Handbook for Creativity

Everyone has it in one way or another. Creativity. I want to promote the creative ability that we carry within us and help to think outside the norm where nothing is right or wrong.
The Handbook for Creativity gives you the opportunity to think for yourself and create with the help of visual material, which has been developed from a psychological and educational perspective, to train your own unique creative ability.

The creative ability is already there, but with the help of /The Handbook for Creativity/ and its visual material, we can stimulate the right part of the brain and increase the creative ability.

Handbok för kreativitet

Alla har den på ett eller annat sätt. Kreativiteten. Jag vill gynna den kreativa förmågan som vi bär inom oss och hjälpa till med att tänka utanför normen där ingenting är rätt eller fel.
Handboken för kreativitet ger dig möjligheter att tänka själv och skapa med hjälp av visuellt material, som är framtaget ur psykologiska och pedagogiska perspektiv. För att träna upp din egna unika kreativa förmåga.

Den kreativa förmågan finns redan där men med hjälp av Handbok för kreativitet och dess visuella material kan vi stimulera den högra delen av hjärnan och öka den kreativa förmågan.


Teacher Education Programme in Visual Arts