Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Ellinor Mothander

Teacher Education Programme in Visual Arts

Sweden, b. 1983
The Art of Creating Together

How can interaction, lustful creation, play and creativity be encouraged through joint image creation? What methods can benefit people who experience social interaction as difficult?

In my degree project, I am looking at how a group of people can develop by working together with art. In my opinion, something positive happens in those situations. Nobody ‘owns’ the work and lustful creation can be prepared. Eyes meet, giggles occur, and many people dare to experiment with techniques and materials in a different way. Interaction and creativity are given a shot on the way.

I am also interested in body and movement. What happens when we don’t sit static by our individual pieces, when we have to move, use our bodies and activate our senses?

Konsten att skapa tillsammans

Hur kan vi främja interaktion, lustfyllt skapande, lek och kreativitet genom gemensamt bildskapande? Vilka metoder kan gynna personer som upplever det sociala samspelet som svårt?

I mitt examensarbete tittar jag på hur en grupp människor kan utvecklas genom att arbeta tillsammans med bildskapande. Jag menar att någonting positivt händer i just dessa sammanhang. Plötsligt ”äger” ingen verket och det lustfulla skapandet kan beredas plats. Ögon möts, fnitter uppstår och många vågar experimentera med teknik och material på ett annorlunda sätt. Det är något med interaktionen och kreativiteten som får sig en skjuts på vägen.

Jag intresserar mig även för kropp och rörelse. Vad händer när vi inte sitter statiskt, individuellt vid våra verk utan måste röra på oss, använda kroppen och aktivera flera sinnen?


Teacher Education Programme in Visual Arts