Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Emma Anderson Altafulla

Teacher Education Programme in Visual Arts

Spain, b. 1995
+46734331588
The Official Handbook for the Socially Conscious Vandal

National identity, street art and politics. For my degree project, I explore immigrants’ national identity perspective through street art and analyse it from a democratic point of view. Throughout this project, I explain how to flypost, use the law to your advantage, and tell the stories that are not often heard or seen in Swedish society. My intention is not to bash Sweden, but to embrace it as my new home and explore its diversity. This idea started when I saw a poster with the message ‘keep Sweden Swedish’. What does that even mean? I explore Swedish identity outside of race politics and change the narrative of what it means to be Swedish.

The Official Handbook for the Socially Conscious Vandal

Nationell identitet, gatukonst och politik. I mitt examensarbete utforskar jag nationell identitet utifrån immigranters perspektiv genom gatukonst, och analyserar detta ur en demokratisk synvinkel. Genom hela projektet förklarar jag hur man flyger, hur man använder lagen till sin fördel, och berättar de historier som inte ofta hörs eller ses i det svenska samhället. Min avsikt är inte att klå upp Sverige, utan anamma landet som är mitt nya hem och utforska dess mångfald. Idén tog fäste när jag såg en affisch med budskapet ”Bevara Sverige svenskt”. Vad innebär egentligen det? Jag utforskar svensk identitet utanför raspolitiken och förändrar berättelsen om vad det innebär att vara svensk.


Teacher Education Programme in Visual Arts