Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Olof Larsson

Teacher Education Programme in Visual Arts

Sweden, b. 1990
+46738131376
Bubbles in Bubbles

Studying the learning principles employed by video game design, I gradually formulate the suggestion that good learning is a journey through a series of nested bubbles.

Bubblor i bubblor

Jag studerar lärprinciper som används av tv- och datorspelsdesign, och formulerar gradvis förslaget att bra lärande innebär en resa igenom en serie bubblor i bubblor.


Teacher Education Programme in Visual Arts