Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Sabina Arvidsson

Teacher Education Programme in Visual Arts

Sweden, b. 1988
+46709389972
Folk High School in Pictures

What might a media programme at a folk high school be like? A number of folk high schools offering a general programme with some form of media specialisation were given the opportunity to tell something about their educational programme/training using their own pictures. Each school was given its own disposable camera. The camera was then sent back to me for development, after which a number of photos were selected for the exhibition. The photos shown here represent a visualisation of education/training at a folk high school.

Folkhögskolan i bilder

Hur kan medieutbildning på en folkhögskola se ut? Ett antal folkhögskolor på allmän linje med någon form av medieinriktning fick möjligheten att med hjälp av sina egna bilder berätta något som sin utbildning/bildning. Det gick till på det viset att varje skola fick en engångskamera. Kameran skickades sedan tillbaka till mig för framkallning, varpå ett antal bilder valdes ut till utställningen. Fotografierna blir här till en gestaltad erfarenhet av hur utbildning/bildning på en folkhögskola kan se ut.


Teacher Education Programme in Visual Arts