Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Isabella Ahlstedt

Teacher Education Programme in Visual Arts

Sweden, b. 1989
46700597502
Gestalten

Gestalt, the German word for “shape”, “form”, “figure”. Its properties cannot be reduced to the properties of its parts. Digital painting.

Gestalten

Gestalt – av tyskans Gestalt, “skepnad”, “form”, “figur”. Dess egenskaper kan inte reduceras till egenskaperna hos dess delar. Digital måleri.


Teacher Education Programme in Visual Arts