Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Eleonora Ekholm

Teacher Education Programme in Visual Arts

Sweden, b. 1994
0735646551

Cooperation (part of my Inspiration book)


Movement (part of my Inspiration book)


Surfaces (part of my Inspiration book)


Colours within (part of my Inspiration book)


Sketch of the exhibition-installation of my Inspiration book.

Art Education, for Better or for Worse

How can the joy of creativity be encouraged in art education? What prerequisites can we create to give students more positive inner motivation in our teaching?
We increase our chances of enabling more students to grow in the subject if we can motivate a wider scale of pupils. In my degree project, I explore different ways of getting inspired by visual experiences through images and a spatial installation.

Write criticism in sand, carve praise in stone.

Bild i nöd och lust

Hur kan skaparlust främjas i bildämnet? Vilka förutsättningar kan vi skapa för att ge elever mer positiv inre motivation i vår undervisning?
Om vi kan motivera fler har vi också större chans att inkludera ett större antal elever till att utvecklas i bildundervisningen. I mitt gestaltande arbete undersöker jag hur vi kan inspireras av visuella upplevelser, genom bilder och i en rumslig installation.

Skriv kritik i sand, rista beröm i sten.


Teacher Education Programme in Visual Arts