Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Linnea Daun

Teacher Education Programme in Visual ArtsTear Down the Walls of Text!

Let’s build up a world of trilingual learning – text, pictures and squares.

We are motivated by the thought of students not having to be met by “walls” of text, but instead to be met by knowledge that dances out through different media. Of course, there are students who without any difficulty can climb these walls of text, but there are also those who feel better in the meeting between picture and text.

Our exploration and research revolve around the multimodality in the meeting between pictures and text as well as the meeting between comics and school. Creating a more open and inclusive classroom.

A collaboration between Linnea Daun and Emelie Renvert.

Tear Down the Walls of Text!

Let’s build up a world of trilingual learning – text, pictures and Squares.

Vi motiveras av tanken att elever inte ska mötas av “väggar” av text utan av kunskap som dansar fram genom olika medier. Självklart finns det de elever som utan svårigheter kan klättra upp över väggar av text, men det finns också de som trivs bättre i mötet mellan bild och text.

Vårt undersökande handlar om multimodaliteten i mötet mellan bild och text i serier samt mötet mellan serien och skolan. För att skapa öppnare och mer inkluderande klassrum.

Ett samarbete mellan Linnea Daun och Emelie Renvert.


Teacher Education Programme in Visual Arts