Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Madeleine Bergman

Teacher Education Programme in Visual Arts


Historiskt Återskapande / Reenactment

The Desire to Learn

The desire to learn can play a crucial part in a student’s academic performance. But what makes anyone /want/ to learn anything? And what can I, as a teacher, do to inspire dedication?

Within the Historical Re-enactment community, people recreate clothes, food, crafts and so on, based on historical sources like archaeological finds, paintings and texts from their chosen time period. We spend an enormous amount of time and effort doing so, but why? What makes people want to learn something they don’t /have to/ know? In my degree project, I try to identify some of the things that contribute to this desire to learn and reflect on how I might use these in my teaching.

Lusten att lära

Lusten att lära är ofta avgörande för goda studieresultat. Men vad är det som gör att en person faktiskt vill lära sig något? Och vad kan jag som lärare göra för att väcka engagemang hos mina elever?

Inom sällskap för historiskt återskapande sysslar deltagarna med att försöka återskapa kläder, mat, hantverk med mera, från en vald tidsepok. Vi studerar arkeologiska fynd, målningar, skulpturer och liknande för att försöka förstå hur exempelvis ett klädesplagg från medeltiden kan ha sett ut. Vi lägger ner oändligt mycket tid och ansträngning på detta. Men varför? Vad är det som gör att personer väljer att lära sig så mycket om något de inte måste kunna? I mitt examensarbete försöker jag identifiera vad som bidrar till den här lusten att lära, och resonerar kring hur det kan gå att applicera på undervisning.


Teacher Education Programme in Visual Arts