Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Rebecka Llerena

Teacher Education Programme in Visual Arts

Sweden, b. 1978

Depth of Learning

My degree project is based on 8 interviews and has resulted in a sound installation where art teacher students, new art teachers and experienced art teachers share their conceptions, experiences and knowledge of the profession. The octopus symbolizes creativity, flexibility, focus, adaptation, knowledge and intelligence.

Lärande på djupet

Mitt undersökande arbete baseras på 8 intervjuer och har resulterat i ett ljudverk där bildlärarstudenter, nyblivna bildlärare och erfarna bildlärare inom gymnasieskolan delat med sig av sina föreställningar, erfarenheter och lärdomar om yrket.  Bläckfisken symboliserar kreativitet, flexibilitet, fokus, anpassningsförmåga, mångsidighet och kunskap.


Teacher Education Programme in Visual Arts