Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Anna Eriksson

Teacher Education Programme in Visual Arts

Sweden, b. 1990
+46735704624
We Conquer Knowledge /-A Declaration of War/

My degree project is a survey that, with the help of images and design practices, problematises the value of the image aesthetic through body, space and volume.

Through the clay and the tactile weapon of ceramics, students in upper secondary school problematise about and reflect on public and semi-public places.

Monuments and sculptures must take shape, place and interact with their surroundings and its visitors and serve as a democratising platform. The interaction opens up a dialogue about the value of the subject in the contemporary knowledge debate.

Vi erövrar kunskaper /-En krigsförklaring/

Mitt examensarbete är en undersökning som med hjälp av bild och designpraktiker problematiserar det bildestetiska ämnets värde genom kropp, rum och volym.

Genom leran och keramikens taktila vapen problematiserar och reflekterar elever på gymnasiet kring inkluderanden och exkluderanden på offentliga och semioffentliga platser.

Monument och skulptur får ta form, plats och interagera med sin omgivning och dess besökare och fungerar som en demokratiserande plattform. Samspelet öppnar upp för en dialog kring bildämnets värde i den samtida kunskapsdebatten.


Teacher Education Programme in Visual Arts