Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Mårten Sjöström

Teacher Education Programme in Visual Arts

Sweden, b. 1975

Allt jag inte lärde mig på Konstfack – men förväntades kunna ändå!

When I began this programme in the autumn of 2014, I felt expectant and tense but at the same time scared and very lost. I was mostly afraid and lost because I felt that I didn’t know as much about art as the rest of my class. But I hoped that I would learn as much as possible over the five years I would study here.

So how did it go? Do I feel that I’ve gained the knowledge I need to stand in front of a class and be able to teach with some certainty about things like chromatics or ceramics?

Allt jag inte lärde mig på Konstfack – men förväntades kunna ändå!

När jag började denna utbildning höstterminen 2014 så kände jag mig förväntansfull och spänd men samtidigt rädd och väldigt vilse. Jag var mest rädd och vilse för att jag kände att jag inte kunde lika mycket om bild och konst som resten av min klass. Men jag hoppades att jag skulle få lära mig så mycket som möjligt under de fem år som jag skulle utbilda mig här.

Hur gick det då? Känner jag att jag fått den kunskapen jag behövt för att kunna stå framför en klass och med viss säkerhet och kunna undervisa i till exempel färglära eller keramik?


Teacher Education Programme in Visual Arts