Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Teacher Education Programme in Visual Arts

Agnes Jarl
Anna Eriksson
Daniel Dovsten
Eleonora Ekholm
Ellinor Mothander
Emelie Palmblad
Emelie Renvert
Emma Anderson Altafulla
Gabriella Kjellqvist
Helena Romberg
Isabella Ahlstedt
Jessica Isaksson
Jonas Mossberg
Linnea Daun
Madeleine Bergman
Malin Åkerström Nurmi
Marcus Blockson
Mårten Sjöström
Olof Larsson
Rebecka Llerena
Sabina Arvidsson
Vilma Leminen

About Teacher Education Programme in Visual Arts

The teacher education students now graduating from the Department of Visual Arts and Sloyd Education have been studying and training for five years to become upper-secondary school visual arts teachers.

A keynote in the programme is the idea that advanced knowledge is developed through the combination of theoretical and creative practical work. Mastering multiple forms of knowledge provides a more varied and nuanced capacity for expression. This is what we call working from a “double perspective”, which means that the students’ degree projects result in both an academic paper and a visual figuration or performative act.

Working with a pedagogical space is central in this year’s exhibition as the students’ work is being presented in a lecture hall, Mandelgren, which is being transformed into a multimodal space for performative knowledge, making and learning.

During the spring semester, the students have worked with individual explorations in which topical pedagogical issues in the visual arts have been discussed and put into perspective.

Cecilia Andersson
Senior Lecturer in Visual Arts Education

De lärarstudenter som nu examineras från Institutionen för bild- och slöjdpedagogik har under 5 år utbildat sig till bildlärare i gymnasieskolan.

En grundtanke i utbildningen är att kombinationen av teoretiskt och gestaltande arbete utvecklar fördjupad kunskap. Att behärska flera kunskapsformer ger en mer varierad och nyanserad uttrycksförmåga. Detta är vad vi kallar att arbeta utifrån ett ”dubbelt perspektiv”, vilket innebär att studenternas examensarbeten resulterar i en vetenskaplig uppsats och en visuell gestaltning eller performativ handling.

Att arbeta med ett pedagogiskt rum är centralt i årets utställning då studenternas examensarbeten presenteras i en föreläsningssal, Mandelgren, vilken transformeras till en multimodal plats för performativt kunskapsskapande och lärande.

Studenterna har under vårterminen arbetat med olika individuella undersökningar där aktuella bildpedagogiska frågor diskuteras och ges perspektiv.

Cecilia Andersson
Lektor bildpedagogik