Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Master

CRAFT! Ceramics and Glass
Anna Tedestam
Annika Söderberg
Chien-kuang Liu
Evelina Dovsten
Frida Lundén Mörck
Kristin Larsson
Mari Sjövall Anari
Viola Florin

CRAFT! Textiles
Caroline Bonaldi
Hållams Linnea Henriksson
Kajsa Samuelsson
Klara Berge
Moa Larsdotter Persson
Sara-Lovise Ask Ewertson
Sunna Hansdóttir
Svetlana Hällsten
Yoyo Nasty

CRAFT! Ädellab
Adelina Petcan
Charlie Sophie Cremer
Linnea Bergman
Sameeksha Mehra

About CRAFT!

“Craft” is a contested term. We all think we know what it means until we start to define it. It can therefore be useful to think of it as a verb which gets disguised as a noun.

The students in CRAFT! this year have yet again stretched and wrestled with what craft can be and continue to expand the field. Craft allows for diversity and customisation, for alternative view points and ways of seeing the world. What binds the subject is an interest in materiality, and what happens when ideas and objects inform each other.

All too often craft has been defined in opposition—not industrial, not fine art. In reality, craft strays into most areas of the world, adapts to them and influences them. Craft shows us what happens when ideas are made real and can at times speak more poetically than words.

Matt Smith
Professor of CRAFT! Ceramics and Glass
”Hantverk” är en omtvistad term. Vi är alla säkra på vad det innebär tills vi ska definiera den. Det går att se på den som ett verb som har maskerats som ett substantiv.

Årets studenter på CRAFT! har återigen tänjt och brottats med vad hantverk kan vara, och fortsätter att utveckla området. Hantverk tillåter mångfald och specialtillverkning, alternativa perspektiv och sätt att se på omvärlden. Vad som förenar ämnet är ett intresse av materialitet och på vad som händer när idéer och objekt genomsyrar varandra.

Alltför ofta har hantverk definierats i opposition till något – inte industriellt, inte riktig konst. I själva verket finns hantverk inom de flesta områden i världen och anpassar sig till och påverkar dem. Hantverk visar oss vad som händer när idéer blir verklighet och kan ibland tala mer poetiskt till oss än ord.

Matt Smith
Professor i CRAFT! Keramik och Glas