Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Chien-kuang Liu

Master / CRAFT! Ceramics and Glass


It’s Hard to Be It’s True

The Installation exists between real and false. It is a bridge to communicate with each other, as well as a mirror that can see through or reflect. If both the front and the other side can be seen, which side is real?

By using an authentic, traditional exclusive glass technique to make objects and apply a replica, with digital techniques on the surface. Those glass objects carry multiple realities and the work serves as a social device to question ideas of tradition, authenticity, and identity.

It’s Hard to Be It’s True

Installationen får existera mellan sant och falskt, för att bygga broar och öppnar upp för kommunikation, liksom en spegel, att se igenom eller reflektera. Om både fram- och baksidan kan ses, vilken sida är då verklig?

Genom att använda en speciell traditionell glasteknik för att göra föremål och sedan tillämpa en replika, med digital teknik på ytan. Gör att de här glasobjekten bär flera realiteter och fungerade som en social enhet för att ifrågasätta tradition, äkthet och identitet.


Master / CRAFT! Ceramics and Glass