Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Frida Lundén Mörck

Master / CRAFT! Ceramics and Glass


Subversive Softness

The structures of confinement examined, in relation to acts and objects of resistance. The dialectics of shape taking and shape giving translated from something being non-physical into a physical manifestation of the concept. I am interested in duality: boundaries as limitations, restrictions that are at the same time both confining but also necessary as defining factors for the creation of identity. Boundaries can be narrow and they can be suffocating. But they are also frames, frames that we use as a means of defining us in comparison to.

Soft and warm, cold and sharp; ambiguous and paradoxical. Hard but fragile, beautiful but possibly dangerous. Glass can sharpen our view, or distort it.

Subversive Softness

Att ta form och att ge form, översatt från något ogripbart till en fysisk manifestation; i relation till handlingar och objekt sprungna ur motstånd; de tillbakahållande strukturerna blottlagda. Jag intresserar mig för dualitet: Begränsningar som håller tillbaka men som samtidigt möjliggör. Begränsningar som avgränsningar; ramar som skapar det andra, det som definierar genom att vara det motsatta.

Mjukt och varmt, kallt och vasst; mångbottnat och paradoxalt. Hårt men skört, vackert men ibland farligt. Glas kan skärpa vår blick, men också förvränga den.


Master / CRAFT! Ceramics and Glass