Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Annika Söderberg

Master / CRAFT! Ceramics and Glass

Sweden, b. 1981


Hence Strength and Security

A machine for the distribution of hand-crafted money. Everything built in the inappropriate material, ceramics.

Härav styrka och säkerhet

En maskin vars funktion är att dela ut hemgjorda pengar. Alltihop är byggt i det ändamålsvidriga materialet keramik.


Master / CRAFT! Ceramics and Glass