Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Anna Tedestam

Master / CRAFT! Ceramics and Glass


“The last party” Installation. Ceramics and glass sculptures and jesmonite plate. 2019


“Lilla Hjärtat.” Ceramics and bronze 2019


“The last party” Installation. Ceramics and glass sculptures and jesmonite plate. 2019


“Lilla Blä” Spoon. Ceramics 2019


“The last party” Installation view. Ceramics and glass.

The Last Party

I work in ceramics because I want it to last forever. I want it to take a stand for the weak and the brittle, the powerful and the eternal.

The Last Party is a project about standing on the border of contradictions, having a fear of the empty space and the crowded room, not being seen and terrified of being looked at, being too much and not being enough.

Det sista kalaset

Jag arbetar i keramik för jag vill att det ska finnas för evigt. Att det ska slå ett slag för det sköra och det bräckliga, det starka och det evinnerliga.

Det sista kalaset är ett arbete om att befinna sig på en brygga av motsägelser, att känna skräck för tomrum och det överfulla rummet, att inte bli sedd och livrädd över att bli tittad på, att vara för mycket, och för lite. Att vilja finnas utan att göra skada på sig själv, att vilja göra rätt men vägra gå i plogad bana. Om att vara mjuk men inte vek, om att låta sig skulpteras och själv skulptera.


Master / CRAFT! Ceramics and Glass