Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Linnea Bergman

Master / CRAFT! Ädellab


Public Towels

My degree project started as a questioning of ideas and concepts regarding nature; terms such as authenticity, the reliable, the core. It developed into me finding methods of working, rethinking natural states, the normal, categorisations and characteristics, and how to relate to the border with the other.

Domestication is a key-ring. In the room, I´m letting in humans and non-humans, like objects being placed in a household. I want to upset the expected rhythms of everyday life. Finding, minding gaps, is to mess with the world of images, objects and meaning.

The towel- outside for the beach, inside for the bathroom. It´s about language, words and thoughts about words. Collecting, accumulating physical materials, fragments. To cover a stone. My investigation is a translation of scales and materials, showing a fascination, of what things could possibly be.

Public Towels

Mitt examensarbete startade som ett ifrågasättande av idéer och koncept gällande natur; termer som autenticitet, det pålitliga, kärnan. Det utvecklades till att jag hittade metoder för att ompröva naturliga tillstånd, det normala, kategoriseringar och egenskaper, hur en kan relatera till gränsen mot det andra.

Domesticering är en nyckelring. Jag släpper in människor och icke-människor i rummet, likt objekt placerade i ett hushåll. Jag vill uppröra den förväntade rytmen i vardagen. Att hitta, uppmärksamma glappen, är att röra om i en värld av bilder, objekt och mening.

Handduken. Ute för stranden och inne för badrummet. Det handlar om språk, ord och tankar om ord. Ett samlande, ackumulering av fysiska material, fragment. Att betäcka en sten. Min undersökning är en översättning av skalor och material, en fascination över vad som är potentiellt, möjligt.


Master / CRAFT! Ädellab