Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Adelina Petcan

Master / CRAFT! Ädellab

In Search of Privacy

Self-branding, an ever-growing concept within our society due to the development of social media, is leading to an increased need for and practice of sharing the private. I use jewellery as my method for discussing this aspect by creating a more private connection between the wearer and the piece in an investigation of intimacy on an abstract level.

In my degree project, I am interested in reversing a function of jewellery — the creation of identity for the wearer, a position in society — by disrupting the dialogue between the wearer, the piece and the viewer in a material exploration of the private.

In Search of Privacy

Personligt varumärke, personal branding, ett ständigt växande koncept inom vårt samhälle på grund av utvecklingen av sociala medier, leder till ett ökat behov av att dela med sig av det privata. Min metod för att diskutera denna aspekt är att använda smycken, genom att skapa en mer privat koppling mellan bäraren och smycket i en undersökning av intimitet på en abstrakt nivå.

I mitt examensarbete är jag intresserad av att vända på en smyckesfunktion — identitetsskapande hos bäraren, en ställning i samhället — genom att störa dialogen mellan bäraren, smycket och betraktaren i en materiell utforskning av det privata.


Master / CRAFT! Ädellab