Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Charlie Sophie Cremer

Master / CRAFT! Ädellab


Precious Moments - Hair Jewellery

My degree project is reviving the elaborate abundance of hair jewellery we had in the past. By bringing back the splendour of a sparkle nestled in between strands of hair and forming it into everyday wearable pieces, it will give you joy and a boost in confidence. Each piece is intertwined with the wearer’s hair, creating an intriguing merger between jewellery and body, combining a comfortable and stable fit with the beauty of ornamentation.

Precious Moments are created by the preciousness infused in my hair jewellery. It is ever-present from the material choices, the intricate craftsmanship to the extensive material research.

Precious Moments - Hair Jewellery

Mitt examensarbete handlar om att återuppliva det överflöd av genomarbetade hårsmycken som vi hade i det förgångna. Att återta storslagenheten i gnistrande glitter inflätat i hårslingorna och forma det till vardagliga bärbara smycken ger dig glädje och ökar ditt självförtroende. Varje smycke har flätats samman med bärarens hår och skapar en spännande fusion mellan smycken och kropp. Det kombinerar en bekväm och stabil passform med skönheten i utsmyckningen.

Precious Moments har skapats av det kostbara som mina hårsmycken genomsyras av. Det är ständigt närvarande, från valet av material, det invecklade hantverket till den omfattande materialforskningen.


Master / CRAFT! Ädellab