Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Klara Berge

Master / CRAFT! Textiles


INVOKING: The Glade in the Forest


INVOKING: The Glade in the Forest


INVOKING: A Memory of a Drum


INVOKING: Flicker Light, Shimmering Dark

Invoking

When growing up, I often had a hard time falling asleep. I couldn´t silence the stressful thoughts spinning around in my head, amplified by the silence of the night. Some nights, my father would sit in his armchair, drumming on his handmade drum. Rhythmic. Monotonous. A deep pulsation. The sound found its way into my bedroom, becoming an anchor point for my thoughts, separating them, and the stress, from my body. I had not thought of this for years, but this summer the drum re-entered the stage. Sitting by the fire one night, I once more heard the drum from my childhood. Happiness. A feeling of being at exactly the right place at exactly the right time hit me. A peace of mind. Feeling connected.

For my degree project, I investigate how I, through repetitive acts and line drawing, can materialise the non-physical and create a sphere for contemplation. I strive to capture the immaterial in materialisations which can open up to the nonverbal and the presence of magic.

Invoking

Under uppväxten hade jag ofta svårt att komma till ro när jag skulle sova. Mitt huvud svämmade över av snurrande orostankar, förstärkta av nattens tystnad. Vissa kvällar brukade min far slå sig ner i sin fåtölj, trummandes på sin handgjorda trumma. Rytmiskt och monotont. En dov pulsering. Ljudet hittade sin väg in till mitt sovrum och blev som en hållpunkt för mina tankar, separerade dem och stressen från min kropp.
Jag hade inte tänkt på detta på flera år, men så i somras gjorde sig trumman plötsligt påmind. Sittandes vid elden en natt, hörde jag än en gång trumman från min barndom. Lycka. En känsla av att vara på exakt rätt plats vid exakt rätt tidpunkt slog mig. Sinnesro. En känsla av samhörighet.

Mitt examensarbete är en undersökning i hur jag med linjer och repetitiva metoder kan materialisera något icke-fysiskt och skapa en sfär för kontemplation. Jag strävar efter att fånga det immateriella i materialiseringar som kan öppna upp för det ordlösa och en närvaro av magi.


Master / CRAFT! Textiles