Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Hållams Linnea Henriksson

Master / CRAFT! Textiles


Marktäcke (Ground quilt)


Veil


Marktäcke (Ground Quilt), detail


Täcka


Diary

Täcka

In my degree project, I have been absorbed by the stitch as action and the quilt as metaphor. Through patching and applications, I create textile images and objects, a sort of contemporary patchwork quilt evoking loss, care and neglect.

I collect materials during walks and while cycling, in my wardrobe and at flea markets. Sometimes the search becomes a hunt – a need arises and I require more of that specific blue quilted jacket fabric. I am inspired by the creativity that comes from need, to create from what I have on hand and in that place.

Sewing by hand is a slow process that requires time and commitment, something that gives me the opportunity to reflect over the conditions of my own surroundings. In sewing, I am allowed to consciously handle repairs and damage. Every stitch is a renegotiation of the fragments I sew together.

Täcka

I mitt examensarbete har jag varit upptagen av stygnet som handling och täcket som metafor. Genom lappteknik och applikation skapar jag textila bilder och objekt, en slags samtida lapptäcken som påminner om kassering och förlust, omsorg och försummelse.

Jag samlar på material under promenader och cykelturer, i min garderob och på loppis. Ibland blir sökandet en jakt, ett behov uppstår och jag behöver mer av just det blå täckjackstyget. Jag inspireras av den kreativitet som kommer av nöd, att skapa av det som finns till hands och på platsen.

Att sy för hand är en långsam process som kräver tid och engagemang, något som ger mig möjligheten att reflektera över förhållanden i min egen omgivning. I sömnaden tillåts jag att medvetet hantera reparationer och skador. Varje stygn är en omförhandling av fragmenten jag syr samman.


Master / CRAFT! Textiles