Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Yoyo Nasty

Master / CRAFT! Textiles


Cowboy & Other Animals

Cowboy & Other Animals is an illustrated fact book about animals’ feelings and mental abilities. Follow a trendy Cowboy who questions the contemporary relationship between humans, animals and nature. This is a picture book that tries to bring thought, compassion and interest with fun facts, and through personal reflection. Welcome to an imaginative world that is not so different from our own reality.

Cowboy & andra djur

Cowboy & andra djur är en illustrerad faktabok om djurs känslor och mentala förmågor. Följ med en trendkänslig Cowboy som på ett personligt sätt ifrågasätter den samtida relationen mellan människor, djur och natur. Det här är en bilderbok som med kul fakta försöker väcka eftertanke, medkänsla och intresse. Välkommen in till en fantasifull värld som egentligen inte är så olik vår egen verklighet.


Master / CRAFT! Textiles