Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Sara-Lovise Ask Ewertson

Master / CRAFT! Textiles


Puffer-jacket-soft-squad, Pure Sculpture

Multi-sensational mash-ups.
Intertwine.
Between.
Hybrid.
Disorienting.

The starting point of my degree project is based on the ‘in between’, a hybrid of various scenes to challenge the way we use and look upon spaces and different scenes such as those of fashion, art and events. With this project, I want to challenge and push forward the concepts of the showroom/store/gallery/sculpture/furniture.

The body is always important and the starting point in my work. It’s essential both in the sketching and in the final experience.
More specifically, I investigate how the body, room, furniture and puffer jacket can relate to each other. How can a puffer jacket collection be perceived spatially and what will it become?

I always want to mix, twist and pick from what I see and live in. In this world, there only exists pick and choose, where nothing may be what they have once been.
Pick and choose

Puffer-jacket-soft-squad, pure sculpture

Multi-sensationella mash-ups.
Flätas ihop.
Mellan.
Hybrid.
Desorienterad.

Starten för detta examensarbete ligger i mitt intresse kring hybrider av olika scener. Att utmana hur vi nyttjar och ser på utrymmen och olika scener som mode, konst och event. Med detta projekt vill jag utmana och driva fram koncepten: showroom/butik/galleri/skulptur/möbel.

Kroppen är alltid en viktig pelare och utgångspunkt i mina projekt. Den är essentiell både i skissandet och i den slutliga upplevelsen.
Närmare beskrivet undersöker jag hur kroppen, rummet, möbeln och vinterjackan kan relatera till varandra. Hur kan en kollektion av vinterjackor upplevas rumsligt och vad blir den då?

Jag vill alltid mixa, twista, plocka från det jag ser och lever i. I denna värld existerar bara ett klippande och klistrande, där inget får vara det de en gång varit.
Pick and choose


Master / CRAFT! Textiles