Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Svetlana Hällsten

Master / CRAFT! Textiles

Russia, b. 1974
0707418846
Hiding in Secret Gardens

Once upon a time there was a beautiful blooming garden on Earth and there lived two people. They lived in welfare and safety as the garden provided protection and shelter for them. In the garden, among many other wonderful plants, flowers and trees, there was a magic apple-tree that retained a great mystery about the true order of things in the universe. But one unfortunate day, the people were banished from the garden; the beautiful garden was irrevocably lost and the great mystery was revealed and exposed.

My degree project is a journey seeking a place where I can hide. I think that such a place as a garden could be a perfect choice for that. With the help of drawings, I can tell you about the journey, by using textile materials, I have the possibility to shape the space I’m thinking about and invite you to step inside…

Hiding in Secret Gardens

En gång i tiden fanns det en vacker blommande trädgård på jorden och där bodde två människor. De levde i välfärd och trygghet eftersom trädgården gav skydd och säkerhet för dem. I trädgården, bland många andra underbara blommor, växter och träd, fanns det ett magiskt äppelträd som bevarade ett stort mysterium om den sanna ordningen av saker i universum. Men en olycklig dag blev människorna utkastade från trädgården, den vackra trädgården blev oåterkalleligen förlorad och det stora mysteriet avslöjades och exponerades.

Mitt examensarbete är en resa mot en plats där jag kan gömma mig i. Jag tror att en sådan plats som en trädgård skulle kunna vara ett perfekt val för det. Med hjälp av teckningar kan jag berätta om den resan. Genom att använda ett textilt material har jag möjlighet att forma en plats som jag tänker på och bjuda in dig att stiga in i…


Master / CRAFT! Textiles