Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Caroline Bonaldi

Master / CRAFT! Textiles


Bodies in a Room Claim Something!
To Adjust, to Fit in and to Stand out

‘Symbolic, but realistically performed, acts of mental mutilation.’*

My degree project during these two years has been in dialogue with Sarah Kane’s play, Cleansed. The project is also related to the method I use as a costume designer – building and taking apart in a fitting room, to find the character I am looking for. I have chosen to use my wardrobe as my core material and archive, parts that together create an entity. They are depending on and adjusting to each other. In my practice, I join parts as well as amputating them, I shape, I stitch, I dissect and fill them up in different positions and compose my material as a director, costumer and storyteller.

*Theater critic Lars Ring on Cleansed at Elverket, Svenska dagbladet, 2003

Bodies in a Room Claim Something!
To Adjust, to Fit in and to Stand out

”Symboliska, men realistiskt utförda, handlingar om själslig stympning.”*

Mitt examensarbete under dessa två år befinner sig i dialog med Sarah Kane´s pjäs, Cleansed. Projektet är även relaterad till den metod som jag använder mig av som kostymdesigner. Bygger upp och tar isär i ett provrum för att hitta den rätta karaktären som jag letar efter. Jag har valt att använda mig av min garderob som huvudmaterial och arkiv, delar som tillsammans skapar en helhet. De är beroende av och justerar varandra. I min praktik förenar jag delar likväl som jag amputerar dem. Jag formar, jag syr, jag dissekerar och fyller upp delarna i olika positioner och komponerar mitt material som en regissör, kostymör och berättare.

*Teaterkritiker Lars Ring om Cleansed på Elverket, Svenska dagbladet, 2003