Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Nikki Fager Myrholm

Master / Fine Art


From my solo exhibition, Svart Sol (2019)


From my solo exhibition, Svart Sol (2019)


From my solo exhibition, Svart Sol (2019)


“På lördagar går jag till kyrkogården och lägger Filidutter på gravstenarna.
(Så långt lagret räcker)” / “Every Saturday I go to the cemetery and lay candies on the grave stones. (While supplies last)” (2019)


“På golvet ligger en man med ansiktet nedåt och blöder från näsan. Han svarar på tilltal. Han vill ligga kvar.” / ” On the floor lies a man face down, bleeding from the nose. He responds when spoken to. He wants to stay.” (2019)

Svart sol

Every Saturday I go to the cemetery
and lay candies on the grave stones.
(While supplies last)

All is still something yet to come.
One day I’ll instead pour beer in the grass.

Svart Sol is a project about mourning. Through the combination of repeated symbols and religious attributes, the home and the private, it refers to both cultural rituals and those we create for ourselves.

Svart sol

På lördagar går jag till kyrkogården
och lägger Filidutter på gravstenarna.
(Så långt lagret räcker)

Allting är fortfarande något som komma skall.
En dag kommer jag istället hälla öl i rabatten.

Svart Sol är ett projekt om sorgearbete. Genom kombinationen av återkommande symboler och religiösa attribut, hemmet och det privata, berörs både kulturella ritualer och sådana vi skapar för oss själva.


Master / Fine Art