Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Leo Park

Master / Fine Art


Emperor of Ice Cream

My paintings affirm life and are shaped by death and emptiness. They stand on the verge of emptiness. At the verge of emptiness, lust is invoked—lust and creation. Without emptiness and death, lust is meaningless. But because of it, everyone will eventually give in to the debauchery of life.

Emperor of Ice Cream

Mina målningar bejakar livet och formas av död och tomhet. De står på randen till intighet. Vid randen av intighet väcks lusten – lusten och skapandet. Utan tomhet och död är lusten meningslös. Men på grund av det ger alla så småningom efter för livets utsvävningar.


Master / Fine Art