Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


AnnaLeena Prykäri

Master / Fine Art


From a Caretaker's Archive

’Walk into a pale room in spring light, where so-called lunatics spend their half-living hours and emotional pain becomes a physical condition. Ask questions without answers – they want to medicate you. Can you be fixed? Anonymous collective of pain and sorrow, long life stories and possible understanding. Hope for care.

Who is in charge now?

Walk into a dark room behind a secret door and an anonymous sign, where you and I are allowed. Crowded with personas and power dynamics. You can become a pet. Strap-on, penetration, hot pink lace. Take control, take a role. Anonymous collective of comfort levels, service, mutual respect. Long life stories with power and responsibility. Satisfaction with aftercare.

Who is in charge now?’

From a Caretaker's Archive

”Promenera in i ett bleknat rum i vårljus, där så kallade galningar tillbringar sina halvlevda timmar, och känslomässig smärta blir till ett fysiskt tillstånd. Ställa frågor utan svar – de vill medicinera dig. Kan du fixas? Anonyma kollektiv av smärta och sorg, långa livsberättelser och eventuell förståelse. Hopp om vård.

Vem är det som bestämmer nu?

Gå in i ett mörkt rum, bakom en hemlig dörr och en anonym skylt, där du och jag tillåts vara. Fullpackad med personas och maktdynamik. Du kan bli ett husdjur. Strap-on, penetrering, het rosa spets. Ta kontroll, ta en roll. Anonyma kollektiv av komfortnivåer, service, ömsesidig respekt. Långa livsberättelser med makt och ansvar. Tillfredsställelse med eftervård.

Vem är det som bestämmer nu?”


Master / Fine Art