Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Carola Björk

Master / Fine Art
/ /

I think through my practice: do research with situations and social matter or whatever other matter; focus on the relation between. I reason around the reasons on why we act and behave as we do. The subject is: becoming. A point of departure: every day life. Art-Psychology-Philosophy intertwine.

/ /

Jag tänker genom min praktik: undersöker situationer med social materia eller vilket som helst annat material; fokuserar på förhållandet mellan. Jag resonerar kring orsakerna om varför vi agerar och beter oss som vi gör. Ämnet är: tillblivelse. En utgångspunkt: var dags liv. Konst-Psykologi-Filosofi flätas samman.


Master / Fine Art