Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Linus Höj Krantz

Master / Fine Art


Dark Satanic Mills

On the 6th of September 2017, the inauguration of the Blaiken Vindkraftpark took place. Around the same time as the inauguration, I began my master´s studies at Konstfack University of Arts, Crafts and Design. I went to Blaiken to camp, listen to the roar from the rotor blades and document the site’s aura. This mountain’s landscape has undergone changes and strains due to our need to produce energy. Parallel to the trips, I´ve been researching an etching method where electricity is led through copperplates.

Dark Satanic Mills

Den 6 september 2017 invigs Blaiken vindkraftpark mellan Sorsele kommun och Storuman i Västerbotten. Vid samma tidpunkt inleder jag min masterutbildning vid Konstfack, University of Arts, Crafts and Design. Jag har rest till Blaiken för att tälta, lyssna till dånet från rotorbladen och dokumentera platsens aura. Ett fjäll vars landskap genomgått förändringar och påfrestningar på grund av vårt behov av att producera energi. Parallellt med exkursionerna har jag laborerat med en etsningsmetod där ström leds genom kopparplåtar.


Master / Fine Art