Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Michael Cedlind

Master / Fine Art


A Movie

Europe 2018. Diary videos, notes, animations, photography and music are glued together by fiction. The fragments are watched through the eye of a cinema, or at least that is what the room seems to want to suggest. The couches in front of the screen are comfortable. In the dark, the meaningless and haphazard reaches out for recognition and understanding. A movie is being edited and installed. The deepest and most intimate procedures of a work. The signs with which thoughts are thought and work is ideated.

En film

Europa 2018. Dagboksvideor, anteckningar, animationer, fotografi och musik limmas ihop med hjälp av fiktion. Fragmenten ses genom biografögat, det är åtminstone vad rummet verkar vilja föreslå. Sofforna är bekväma framför skärmen. I mörkret sträcker sig det meningslösa och slumpmässiga efter igenkänning och förståelse. En film redigeras och installeras. De innersta och mest intima skeendena i ett arbete. Tecknen med vilka tankar tänks och arbete föreställs.


Master / Fine Art