Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Bachelor / Industrial Design

Alice Ekelöf
Ebba Grahn
Elina Portti Helmerius
Hajar Sadequi
Jana Maiworm
Johannes Moser
Jonathan Anderung
Jonna Sten
Lisa Ramel
Malin Björklund
Sarah Bredby
Victor Modin

About Industrial Design

As an industrial designer, you must challenge conventions in order to contribute to a sustainable future, whatever context you are in. Industrial design is a broad discipline and the possibilities are many—as you will see in this year’s bachelor projects.

Design methods at Konstfack’s Industrial Design programme are based on a mindset of empathy, curiosity, inclusiveness and care. We look at a product’s lifecycle and beyond: how it affects people, society and the environment. At the same time, our changing world inspires students to raise norm critical questions and to design in response. We work for diversity and better integration between people, other species and the earth as a whole. It is all about dealing with complexity and trying to understand varying contexts and users. Students learn to shape appropriate methods as well as outcomes, while experimenting with materials, tools and form.

The students have worked intensely for 13 weeks. Now their inquiries, workshops, user-studies, sketches and prototypes have resulted in a mix of innovative products. You will be introduced to projects about: ergonomic tools in a male-dominated chef culture, the upgrading of forest “waste”, highlighting and communicating menstrual-related pain, a circular design system for plastics, tools for maternity wards, glassware for people with reduced grip possibilities, designs for an antibiotic-resistant dystopian future, smart watches, a tool for translating scents, an investigation of design classics, as well as furniture inspired by Moroccan culture.

We are proud to invite you to the 2019 Degree Exhibition to meet students and their work.

Teachers at the Bachelor’s programme in Industrial Design

Som industridesigner ska du utmana konventionerna för att kunna bidra till en hållbar framtid, oavsett sammanhanget du befinner dig i. Industridesign är ett brett område och möjligheterna många – som du ser i årets examensarbeten.

Designmetoderna i Konstfacks Industridesignprogram bygger på empati, nyfikenhet, delaktighet och omvårdnad. Vi ser på produkternas livscykler och vad som sker sedan – hur de påverkar människor, samhället och miljön. Samtidigt inspirerar vår föränderliga omvärld studenterna att ställa normkritiska frågor och formge som en reaktion på detta. Vi arbetar för mångfald och bättre samverkan mellan människor, andra arter och jorden som helhet. Det handlar om att ta itu med komplexiteten och försöka förstå olika kontexter och användare. Studenterna lär sig att utforma lämpliga metoder såväl som att formge resultatet, samtidigt som de experimenterar med material, verktyg och form.

Eleverna har arbetat intensivt i 13 veckor. Deras undersökningar, seminarier, användarstudier, skisser och prototyper har nu resulterat i en blandning av innovativa produkter. Du får ta del av projekt om: Ergonomiska verktyg i en mansdominerad kockkultur, förädling av skogens ”avfall”, att belysa och kommunicera menstruationsrelaterade smärtor, ett cirkulärt designsystem för plast, verktyg för förlossningsavdelningar, glas för personer med nedsatt greppstyrka, formgivning för en antibiotikaresistent dystopisk framtid, smarta klockor, ett verktyg för översättning av dofter, en undersökning om designklassiker, samt möbler inspirerade av marockansk kultur.

Vi är stolta över att få bjuda in dig till Konstfacks Vårutställning 2019 så att du får möta studenterna och deras arbeten.

Lärarna på kandidatprogram i industridesign