Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Johannes Moser

Bachelor / Industrial Design

Sweden, b. 1995
0737701562
Watch Prototype for Triwa

In this project, I work with an existing company, Triwa, as the main stakeholder. A company in the watch segment with headquarters in Stockholm. The company was founded in 2007 and is a modern, innovative company that combines classic silhouettes with what could be called Scandinavian contemporary simplicity.

My design philosophy is a watch prototype with several different components. I focus on form and function and have aimed to make a prototype in which a traditional analogue watch is given certain supplementary features. Triwa’s corporate identity, guidelines and design philosophy are examined. How can my proposal add to their existing range of products? An important starting point in this project is that stress affects us and that an analogue watch can be a tool to help with stress.

I use several methods in my concrete product design and develop the product using 3D printing, 3D rendering and user testing. The goal is to produce a design proposal that provides answers to the users’ needs and limitations, to Triwa’s corporate identity, guidelines and design philosophy.

Klockprototyp för Triwa

I mitt examensarbete arbetar jag med ett existerande företag som huvudintressent, Triwa. Ett företag inom klocksegmentet med huvudkontor i Stockholm. Företaget har funnits sedan 2007 och är ett modernt, innovativt företag som kombinerar klassiska siluetter med vad som skulle kunna benämnas som en skandinavisk samtida enkelhet.

Mitt designförslag blir klockprototyp med flera olika komponenter. Jag fokuserar på form och funktioner och vill framställa ett förslag där en traditionell analog klocka får vissa tilläggsfunktioner. Triwas företagsidentitet, “guidelines” och designfilosofi undersöks. På vilket sätt kan mitt förslag komplettera deras redan existerande produktlinje? En viktig utgångspunkt i projektet är att stress påverkar oss och att en analog klockan kan vara ett verktyg för att hjälpa mot stress.

Jag använder flera metoder i min konkreta produktgestaltning och produktutvecklar genom 3D-printing, 3D-rendering och användartester. Målet är att framställa ett designförslag som ger svar på användarnas behov och begränsningar, Triwas företagsidentitet, “guidelines” och designfilosofi.


Bachelor / Industrial Design