Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Jana Maiworm

Bachelor / Industrial DesignNon.scents

Non.scents is an exploration of the world of smell and how it can be translated to form, texture, colour and other sensorial information. It started with the question of how we could experience a scent without having the ability to smell.

In order to experience and explain our surroundings, an interaction between multiple senses is taking place. Our senses complement each other. This becomes especially visible when we talk about smell. We borrow terms from our other senses to fully understand and describe our olfactory surroundings: sour or sweet (taste), strong or weak (touch) or we refer to objects from which odours emanate.

The aim of my degree project is to find these associations and characteristics shared by a majority of people to communicate the scent that is experienced through other senses. Based on that, a translation tool was developed and applied to chocolate pralines in cooperation with Chokladfabriken.

Non.scents

Non.scents är ett utforskande av doftvärlden och om hur den kan omsättas till form, textur, färg och annan sensorisk information. Det började med frågan om hur vi kan uppleva en doft utan förmågan att lukta.

För att uppleva och förklara vår omgivning äger ett samspel mellan flera sinnen rum. Våra sinnen kompletterar varandra. Detta är särskilt påtagligt när vi talar om dofter. Vi lånar termer från våra andra sinnen för att helt förstå och beskriva våra luktorgans omgivning: syrlig eller söt (smak), stark eller svag (beröring) eller vi hänvisar till objekt som lukterna härrör från.

Syftet med mitt examensarbete är att hitta dessa associationer och egenskaper som delas av en majoritet av människor för att kommunicera den doft som erfars genom andra sinnen. Utifrån detta utvecklades ett översättningsverktyg som tillämpades på chokladpraliner i samarbete med Chokladfabriken.


Bachelor / Industrial Design