Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Jonna Sten

Bachelor / Industrial Design

Sweden, b. 1989
+46 735012800

Process


Process


Process


Process


Process

PLAGIAGE

Designers have been inspired by each other throughout the ages. The design heritage (the years 1900-1999) consists of several design classics that many of us can relate to. In the designs of today you often see traces of the typical form language originating from the design classics. In some cases, a new design can be plagiarism.

As a design student my aim with this project is to comment on well known design classics through a design concept I call Plagiage. This concept is based on the meanings of plagiarism and homage, ”theft” and praise. I create products that when seen together with the design classic, express an aesthetic unity. The ”plagiage product” together with the design classic are intended to express familiarity, while being able to have a worth of its own when viewed separately from the design classic. Started but not finished plagiage processes of the luminaire 2/1 PH pendant by Poul Henningsen and the 9093 Kettle by Michael Graves, will also be exhibited.

A plagiage contains praise and plagiarism. It complements the design classic, but it also generates new designs.

PLAGIAGE

Designers har genom tiderna inspirerats av varandra. 1900-talet lämnade efter sig ett designarv som många har en relation till och designklassikernas formspråk kan ofta förnimmas i dagens design. I vissa fall tangerar den nya designen att vara plagiat.

Som designstudent vill jag i detta projekt kommentera välkända designklassiker genom ett designkoncept jag kallar Plagiage. Konceptet baseras på innebörden av begreppen plagiat och hommage, ”stöld” och hyllning. Jag utvecklar produkter som tillsammans med designklassikern Y-stolen, av Hans J. Wegner, ämnar att skapa en enhet. Samhörigheten med designklassikern ska i ”plagiageprodukten” vara tydlig utifrån funktion och estetik, men den ska även sedd i ett sammanhang separerad från designklassikern, vara fristående och kunna ”vara sin egen”. Av armaturen 2/1 PH Pendant av Poul Henningsen och vattenkokaren 9093 av Michael Graves, påbörjar jag plagiageprocesser.

Ett plagiage innehåller hyllningar, såväl som plagiat. Det kompletterar designklassikern och genererar samtidigt ny fristående design.


Bachelor / Industrial Design