Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Sarah Bredby

Bachelor / Industrial Design

Sweden, b. 1994
+46703545157


.To Be Continued

In my exam project .To Be Continued, I investigate and show examples of how I, an industrial designer, can facilitate the recycling of electronic products with a focus on reusing plastic as a material.

The overall idea is to develop and design simple methods and smart solutions for the assembly and disassembly of electronic products that promote material reuse during recycling. In order to visualize my suggestions, I have chosen to design a coffee machine with inspiration from the methods and solutions I discovered through my inquiries. The result is a coffee machine that is constructed with a basic structure where the components are stacked on top of each other.

.To Be Continued

I mitt examensarbete .To Be Continued, undersöker och visar jag exempel på hur jag som industridesigner kan underlätta materialåtervinningen av elektroniska produkter med ett fokus på återvunnen plast.

Den övergripande iden är att utveckla och designa enkla metoder och smarta lösningar för montering och demontering av elektroniska produkter som främjar materialåtervinningen vid återvinning. För att förtydliga mina förslag har jag valt att formge en kaffemaskin utefter de framarbetade metoderna och lösningarna. Resultatet blev en kaffemaskin som är uppbyggd med en grundstruktur vars komponenterna sedan staplas på varandra.


Bachelor / Industrial Design