Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Lisa Ramel

Bachelor / Industrial Design

Sweden, b. 1993
+46704711218

OVA

OVA - an ovary to hold your hand

“I can get a feeling of craziness. Like, I feel a bit crazy.”

“Right then, I felt like crap. I really thought that I was physically ill.”

“A feeling of unreality. That I am inside some sort of a bubble.”

“I can get a real physical sensation, like my skin feels unpleasant to touch and all my clothes feel like they are too tight. I can really struggle with putting on clothes.”

PMS and PMDD can be both psychological as well as physical. The symptoms usually occur the week before menstruation and disappear right before or at the beginning of a period. The period often comes as a relief to people with PMS or PMDD.

My exam project aims, through an artifact, to make it easier for people with PMS or PMDD, as well as giving all ovary carriers a way to better understand how their own body and cycle works. OVA is an emotional companion that through light leads you through your cycle.

OVA - en livmoder att hålla i handen

”Jag kan få en galenskapskänsla. Asså att jag känner mig lite galen.”

”Just då mådde jag skitdåligt. Jag trodde jag var fysiskt sjuk.”

”En overklighetskänsla. Att jag är i någon slags bubbla.”

”Jag kan få som en fysisk känsla, alltså huden känns jobbig att ta på och alla kläder känns som att dom sitter åt. Jag har jättesvårt att klä på mig något.”

PMS och PMDS kan vara både psykiskt liksom fysiskt. Symptomen uppkommer oftast runt en vecka före mens och försvinner i regel i samband med eller någon dag in på mensen. Mensen kommer ofta som en lättnad för personer med PMS eller PMDS.

Syftet med mitt examensarbete är att, genom en artefakt, underlätta för personer med PMS eller PMDS, liksom att ge livmodersbärare en möjlighet till att bättre förstå deras egna kropp och cykel. OVA är en emotionell kamrat som genom ljus leder dig genom din cykel.


Bachelor / Industrial Design