Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Elina Portti Helmerius

Bachelor / Industrial Design

Sweden, b. 1991
0767826101

Women’s Space at One Happy Family 2019

AZIZAM My Sweethearts - عزيزم

Flight sought us out.

A bird seeks flight. We did not. Flight sought us out. That’s why we’re here. You who weren’t
sought out – yet possess your freedom,
help us carry the heavy load of flight!

A shackle seeks a foot. We chose to go forth. The night was merciful. Now we are here. You are too
many – might say those who are free and safe.
Can there be to many who know what freedom is?

No one seeks destitution. We did not. It sought us out along the way. Now we are here. To you who weren’t
sought out: We know the weight of freedom!
Help us carry the load of being free!

Stig Dagerman
Dagsedlar (21.4 1953)

AZIZAM My Sweethearts - عزيزم

Flykten valde oss

Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke. Flykten valde oss. Därför är vi här. Ni som ej blev valda – men ändå frihet äger,
hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!

Bojan väljer foten. Vi valde att vandra. Natten var barmhärtig. Nu är vi här. Ni är för många, kanske den frie trygge säger.
Kan vi bli för många som vet vad frihet är?

Ingen väljer nöden. Vi valde den icke. Den valde oss på vägen. Nu är vi här. Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger! Hjälp oss att bära den frihet som vi bär!

Stig Dagerman
Dagsedlar (21.4 1953)


Bachelor / Industrial Design