Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Victor Modin

Bachelor / Industrial Design

About Brushwood

The majority have come in contact with brushwood at some point in their life, although they may not know that it is called brushwood, or in sweden more known as sly. I have myself grown up in the countryside in Västernorrland, surrounded by forest and land. When I was home last winter and walked in the shimmering snow, I looked at the damn brushwood and wondered if it could not be used for anything more? What could be done with this fast-growing material that exists around the country?

My degree project investigates the potential of a material from nature, a material that is often mentioned in a negative context and can create a certain frustration among different professionals in the forestry industry. Forests, both in rural and in urban areas, are important for many people and most have positive associations with it. In spite of this, the category of brushwood is not highly valued by the municipality, forest- nor landowners.

This project takes place in the field of ecological sustainability, circular design and raises questions about local production and consumption. I explore the opportunities to refine brushwood in a broad sense within a design process.

Om Sly

De allra flesta har kommit i kontakt med sly, även om de kanske inte vet att det heter just sly. Jag har själv vuxit upp på landsbygden i Västernorrland, omringad av skog och mark. När jag var hemma i vintras och promenerade i den knastrande snön tittade jag på det förbaskade slyet och undrade om det inte skulle kunna användas till någonting mer? Vad skulle kunna göras med detta snabbväxande material som finns runtom i landet?

I projektet undersöks potentialen i ett material från naturen, ett material som ofta nämns i ett negativt sammanhang och som kan skapa en frustration bland olika yrkeskategorier i skogsnäringen. Skog, både på landsbygd och i tätortsnära områden, är viktigt för många människor och de flesta har positiva associationer till den. Materialkategorin sly värderas dock inte särskilt högt av kommun, skogs- och markägare.

Projektet rör sig alltså i ämnesfältet ekologisk hållbarhet, cirkulär design och frågor om lokal produktion och konsumtion. Jag undersöker möjligheterna att i en designprocess förädla sly i bred mening.


Bachelor / Industrial Design