Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Alice Ekelöf

Bachelor / Industrial Design


Frying pan


Details


Process

Kitchen Utensils for Gender Equality!

‘Stock is everything in cooking, at least in French cooking. Without it, nothing can be done. if one’s stock is good, what remains of the work is easy; if, on the other hand, it is bad or merely mediocre, it is quite hopeless to expect anything approaching a satisfactory result.’
– Auguste Escoffier, chef 1846-1935

My degree project investigates how norm-critical design can contribute to a more equal restaurant business. Escoffier’s theory is that broth is the basis of successful cooking. My theory is that product design plays a similar role in gender equality.

It’s important that industrial designers develop products for the task, instead of traditions which are often gender-coded. Equally important is to focus on social sustainability in the process, to understand the product’s impact which in the long term could maintain inequality.
I have developed kitchen utensils with the aim of giving chefs greater opportunities to work equally.

Köksutensilier för jämställdhet!

“Stock is everything in cooking, at least in french cooking. Without it, nothing can be done. if one’s stock is good, what remains of the work is easy; if, on the other hand, it is bad or merely mediocre, it is quite hopeless to expect anything approaching a satisfactory result.”

– Auguste Escoffier, kock 1846-1935

I mitt projekt undersöker jag hur normkritisk design kan medverka till en mer jämställd restaurangbransch. Escoffiers teori är att buljong är grunden till all lyckad fransk matlagning. Det liknar min teori om att produktdesign spelar en snarlik roll i arbetet för jämställdhet.

Det är viktigt att industridesigners produktutvecklar efter arbetsuppgiften och försöker bortse från invanda traditioner som ofta är genuskodade. Lika viktigt är att ha social hållbarhet som utgångspunkt i designprocessen, att förstå produktens påverkan som på sikt kan upprätthålla ojämställdhet.
Jag har utvecklat köksutensilier med syftet att ge kockar större förutsättningar till att arbeta jämställt.


Bachelor / Industrial Design