Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Sandra Lavaniegos

Master / Visual Communication


We Love You but Don’t Come Back

To make this book, I have been searching for the meaning of the word ‘home’, trying to reconcile the feeling of being an outsider and being away from my native country. To share this journey, and hopefully speak to anyone that has felt lost or has moved countries, I’ve compiled the experiences of my first year in Sweden into a graphic novel.

I tried to capture the ambience of what I saw and link it to my past, while overcoming, through painting and storytelling, the loneliness that comes from starting over in a strange new place.

We Love You but Don’t Come Back

För att göra denna bok har jag letat efter innebörden i ordet ”hem”, och försökt försona mig med känslan av att vara en outsider och att ha flyttat från mitt hemland. För att dela med mig av denna resa, och förhoppningsvis tala till någon som har upplevt en förlust eller bytt land, har jag sammanställt erfarenheterna från mitt första år i Sverige till en grafisk roman.

Jag har försökt att fånga stämningen i det jag sett och länka det till mitt förflutna, och genom måleriet och berättandet övervinna den ensamhet som kommer från att börja om på en ny och annorlunda plats.


Master / Visual Communication