Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Ida Sundin Asp

Master / Visual Communication


I’m Drifting in a Haze

I’m drifting in a haze
I walk around and don’t really know what to do with myself
I drift, float, just am
in myself and with myself

everything around me is standing still for me
but for everyone else, it is still moving
their lives go on as usual
while I remain here in the hollow in my bed

My degree project is an exploration of how I, in text and images, can illustrate the feeling of separation anxiety. The loss of another person, a previous ability, or even yourself. In this project, I explore partly who I am in relation to my creation after going through fatigue. It’s also been important to allow the project to be an exploration using the hand. Relinquishing control, while finding confidence in my own ability again. Allowing myself to be in the uncertainty that a creative process often involves. Allowing myself to be in a haze.

Jag är i en dimma

jag är i en dimma
här går jag omkring och vet inte riktigt vad jag ska göra av mig själv
jag svävar, flyter, bara är
i mig själv och med mig själv

allt runt omkring står still för mig
men för alla andra rör det sig fortfarande
deras liv pågår precis som vanligt
medan jag ligger kvar här i gropen i min säng 

Mitt examensarbete är ett utforskande i hur jag i text och bild kan gestalta känslan separationsångest. Förlusten av en annan person, en tidigare förmåga eller till och med sig själv. I det här projektet undersöker jag delvis vem jag är i förhållande till mitt skapande efter att ha genomgått en utmattning. Det har också varit viktigt att låta projektet få vara ett sökande med hjälp av handen. För att släppa kontrollen och samtidigt hitta tillit till min egen förmåga igen. Tillåta mig själv att vara i ovissheten som en kreativ process ofta innebär. Tillåta mig själv att vara i en dimma.


Master / Visual Communication