Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Oscar Andersson

Master / Visual Communication


EVERYWHERE ON EARTH AT THE SAME TIME

What is happening everywhere all the time? So much!!!

We work, buy, choose, use, abuse, dream, help, compete, destroy, flee, move things, move people, exploit, fuss, hurry, hope, watch, work out, eat, win, look forward, look backward, dress up, disguise, hope, try, fail, breastfeed, cry, choose breasts, choose friends, choose nose.

My project has been about looking into people’s lifestyles and choices. How we constantly position ourselves and create belonging and status based on our choices. With that as a starting point my project has emerged from the doing, the imagination and through storytelling to create a book about everything that people are doing all the time.

ÖVERALLT PÅ JORDEN SAMTIDIGT

Vi jobbar, köper, väljer, brukar, missbrukar, drömmer, hjälps åt, tävlar, förstör, försöker, flyr, flyttar saker, flyttar människor, utnyttjar, skyndar, krånglar, tittar, tränar, äter, vinner, ser framåt, ser bakåt, klär upp oss, klär ut oss, hoppas, misslyckas, ammar, gråter, väljer bröst, väljer vänner väljer näsa.

Mitt projekt har handlat om att undersöka människors livsstilar och val. Hur vi hela tiden positionerar oss och skapar tillhörighet och status utifrån våra val. Med den utgångspunkten har jag sen använt görandet, fantasin och bildberättande som metod för att skapa en bok om allt som människor håller på med hela tiden.


Master / Visual Communication