Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Mira Cederwall Victorin

Master / Visual Communication


A Little More Action, Det autonoma subjektet/The Autonomous Subject, Pick Me, Tusen/Thousand, The Best.


”Compared to all the rest, I am the fastest growing, most profitable, fastest expanding and most successful on the market – simply the best! Pick me today or regret it tomorrow!”


Jag är som en ros/I’m Like a Rose, I Dream of Getting Down, Survival of the Fittest, No Thanks, Destroy.


”Life sucks for others”


Lycklig alla dagar/Happy Every Day, Happy up Here, Life Sucks for Others, In the Oppression of Others I Thrive 1, In the Oppression of Others I Thrive 2, Allt jag nånsin drömt om/All I Ever wished for.

STOP BEING POOR

These images are imaginary friends, notes and memos to carry with you, to bring out and be reminded.

They are a reaction to life in a culture appropriated by capitalist interest and a reaction to how that interest manifests through individualism, seeking personal gain at the expense of others and through competition in hierarchies, demanding inequality.

This is an attempt to formulate a relatable visual context, which I have been lacking, describing how that same culture looks and how it feels.

I have made these images because I think a larger number of, and more accessible, images are needed to encourage critique on how economic interest shapes how we value and relate to ourselves and each other, what we think and feel, what our fantasies look like and what we dream of, how we talk to each other and how we act.

STOP BEING POOR

De här bilderna är låtsaskompisar, anteckningar och kom-ihåg-lappar att ha med sig, för att plocka fram och bli påmind.

De är en reaktion på tillvaron i en kultur som approprierats av kapitalistiska intressen, och på hur de intressena yttrar sig genom individualism, som söker egen vinning på en annans bekostnad, och genom konkurrens inom hierarkier, som kräver förtryck.

Det här är ett försök att formulera ett relaterbart visuellt sammanhang, som jag saknat, som skildrar hur samma kultur ser ut och hur den känns.

Jag har gjort de här bilderna för att jag tycker att det behövs fler och mer tillgängliga bilder som uppmuntrar kritik av hur ekonomiska intressen formar hur vi värderar och relaterar till varann och oss själva, vad vi tänker och känner, vad vi fantiserar om och hur våra drömmar ser ut, hur vi pratar med varann och hur vi agerar.


Master / Visual Communication