Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Bart Manders

Master / Visual Communication


Misperception and misinterpretation of black and white photos


Carrière Centrale, Casablanca, Morocco, Georges Candilis & Shadrach Woods, 1953


Today’s ‘clean’ modernism (Cos – Instrmnt – Spin Studio)

Clean: Not the Monochrome, Universal and Neutral Modernism You Expect

Clean: Not the Monochrome, Universal and Neutral Modernism You Expect is the published culmination of a period of visual research highlighting Modernism — Modernist (graphic) design and architecture to be precise — as a power structure by uncovering its connections to colonialism and design authoritarianism through misperception, whiteness, exclusive practicing and imposition.

The book uses intersections of visual material, personal experience and theory to deconstruct the inheritance of the creative practitioner working in the realm of Modernism.

Clean: Not the Monochrome, Universal and Neutral Modernism You Expect

Clean: Not the Monochrome, Universal and Neutral Modernism You Expect är den publicerade kulmen på en period av visuell forskning som belyser Modernism-Modernistisk (grafisk) design och arkitektur, och för att vara exakt – som en maktstruktur, genom att avtäcka dess kopplingar till kolonialism och designmaktfullkomlighet genom missuppfattningar, vithet, exklusiv praxis och sanktioner.

Boken använder knutpunkter av visuellt material, personliga erfarenheter och teori för att dekonstruera arvet hos den kreativa utövaren som arbetar i modernismens sfär.


Master / Visual Communication