Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Ida Holmedal

Master / Visual Communication


I'm Just a Bit Tired

If you drop out of your own existence, if the rug is pulled out from under your feet so that you are floating in a limitless state without contours, who are you then?

A group of ants are working in a floating office landscape, and are about to suffer a health emergency. Why don’t they see the water that surrounds them and that is about to drown them?

I’m Just a Bit Tired comprises several stories and fragmentary images that visualise what is not visible on the outside, and explores what fatigue syndrome and stress-related illness are, and how these can feel. The background to my degree project is that I wanted to understand myself and my surroundings better and understand why I became fatigued.

The experiences of fatigue, stress-related illness, and psychosomatic disorders that are visualised in the project illustrate themes such as identity, shame and mental illness. The project used humour to visualise unhealthy stress, negative thought patterns, and power structures in society.

Jag är bara lite trött

Om man trillar ur sin egen tillvaro, om mattan rycks undan ens fötter så man svävar i ett gränslöst tillstånd utan konturer, vem är man då?

Ett gäng myror arbetar i ett flytande kontorslandskap och är nära att drabbas av en hälsokatastrof, varför ser de inte det vatten som omger dem och som är på väg att dränka dem?

Jag är bara lite trött är flera berättelser och fragmentariska bilder som visualiserar det som inte syns på utsidan, och undersöker vad utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa är och hur det kan kännas. Bakgrunden till mitt examensprojekt är att jag ville förstå mig själv och min omgivning bättre, och förstå varför jag blev utmattad.

De erfarenheter av utmattning, stressrelaterad ohälsa och psykosomatiska sjukdomar som visualiseras i projektet, belyser bland annat teman som identitet, skam och psykisk ohälsa. Med humor synliggör projektet ohälsosam stress, negativa tankemönster och maktstrukturer i samhället.


Master / Visual Communication